Informatie en hulp bij verkrijgen van zorg of ondersteuning

Om u de weg te wijzen in het woud van voorzieningen en loketten heeft de overheid Regelhulp ontwikkeld. Op deze website vindt u een schat aan informatie. U wordt ook gewezen op de mogelijkheden bij zorgboerderijen. Bij het zoeken naaar de beste zorgboerderij wordt u geholpen bij www.beterbijdeboer.nl. Voor uw indicatieaanvraag, de juiste formulieren en/of financiering kunt u terecht bij www.regelhulp.nl.

 

Wat is Regelhulp?

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. De website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking. 

Op wie richt Regelhulp zich?

Regelhulp richt zich op cliënten en mensen in hun omgeving (mantelzorgers, familieleden enzovoort), en op ouders/verzorgers van kinderen tot ongeveer 18 jaar. De informatie over kinderen en jongeren is op dit moment dus niet rechtstreeks aan kinderen of jongeren gericht, maar aan hun ouders of verzorgers.

Geeft Regelhulp ook informatie over ziekten en handicaps?

Regelhulp richt zich onder meer op de gevolgen van een chronische ziekte of handicap voor het dagelijks leven. Daarbij gaat Regelhulp niet uit van bepaalde aandoeningen, zoals artrose, diabetes, reuma of kanker, maar van de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld problemen met lopen, zien of het uithoudingsvermogen. Kijk voor een uitleg hieronder bij 'Hoe werkt het?'. Regelhulp geeft geen medische informatie, daarvoor kunt u bij uw arts of patiëntenorganisatie terecht.

Heb ik recht op de oplossingen die Regelhulp aanbiedt?

Regelhulp geeft een overzicht van verschillende soorten oplossingen: zaken die u zelf kunt regelen en voorzieningen waarvoor soms een vergoeding mogelijk is. In dat laatste geval moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. De organisatie die de indicatie stelt, bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet. Veel gemeenten laten eerst een medewerker samen met u naar uw hulpvraag kijken en met u bespreken wat de beste oplossing is.

Hoe werkt Regelhulp?

Iedereen zoekt vanuit een andere invalshoek. Daarom kunt u op Regelhulp via drie ingangen zoeken naar informatie en oplossingen.